• ÜRÜNLER
 ENDÜSTRİYEL YAĞLAR / Özel Gresler
YAĞ ADI
AÇIKLAMA
1. LBT 2
Beyaz gres
2. CALPLEX
Kalsiyum sülfonat, suya ısıya mukavim
3. SILTEMP
Silikon esaslı gres
4. AL GREASE EXTRA
Al kompleks gıda gresi
5. CUPRUM
Bakır pasta (1.100 C)
6. CEP 36 EXTRA
MoS2+grafit pasta (700 C)
7. CEP 380
Açık dişli gresi, grafitli
8. LUBRIPLEX
Kartuş gres lityumlu