• ÜRÜNLER
 NEM ALICILAR / Dökme SilikaJel

KULLANIM ALANLARI

 

- Endüstriyel hava kurutma sistemlerinde

 

- Trafolarda

 

- İstenmeyen gazların uzaklaştırılmasında

 

- Rutubet istenmeyen her tür ortamda

 

- Elektronik Malzemelerin korunmasında

 

- Hassas birçok malzemenin kuru ve güvenli saklanmasında

 

 

   BEYAZ DÖKME SİLİKAJEL                          MAVİ DÖKME SİLİKAJEL                      TURUNCU DÖKME SİLİKAJEL